Projektitoiminta

 

Silta

 

”Silta” Leader -projektin tavoitteena on luoda Kulttuuritalolle kulttuurienvälinen kohtaamispaikka, joka edistää maahanmuuttajien kotoutumista, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta kunnan eri väestöryhmien välillä, sekä luoda areena lähidemokratialle ja kuntalaisten osallisuudelle. ”Silta” mahdollistaa uuden tyyppisten tapahtumien ja aktiviteettien järjestämisen Kulttuuritalolla yhdessä kunnan eri toimijoiden kanssa uudella ja luovalla tavalla. Projektin avulla halutaan myös luoda paremmat edellytykset työllisyyteen kunnan rajojen sisällä.

Projektiaika: 2016-2018

Lisätiedot: Leena Havu-Erhie, projektikoordinaattori puh 06 327 7267

Rahoitus: Leader ja Svenska Kulturfonden.