Pensionärscirkel i Helsingby

Lediga platser

Ja

Kursavgift

15,00 €

Höstens teman:
17.9 Tomas Fant: Musik och sång.
15.10 Kenth Nedergård: Om Världsarvsporten.
12.11 Ossian Westlin: Natur och fåglar.

Vårens teman presenteras i vårens studieprogram:
21.1 Karl-David Långbacka: Tema Kuba
18.2 Tina Back: Boktips
17.3 Österbottens räddningsverk: Brandsäkerhet i hemmet
14.4 Nina Dahlbäck: Vasabladet

Ordnas i samarbete med Korsholms församling.

Lediga platser

Ja

Kurskod

002002

Kursavgift

15,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Tina Back, Kenth Nedergård, Ossian Westlin, Tomas Fant, Karl David Långbacka, Nina Dahlbäck, Thomas Nyqvist

Tidpunkt

HT 17.09.2019 - 12.11.2019
VT 21.01.2020 - 14.04.2020


Tisdag 13:00-15:00

Lektioner: 14  (7 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Andra utrymmen - Helsinghörnan pensionärshem
Helsingbyvägen 32, 65520 Helsingby