Tematräffar för män

Lediga platser

Ja

Kursavgift

HT 17,50 € / VT 17,50 €

Vi träffas varannan vecka (udda veckor) och diskuterar aktuella teman och för oss "gubbar" intressanta ämnen.

Höstterminens teman:
13.9 Tomas Fant: Musik och sång.
27.9 Leif Åkers: Biogas som fordonsbränsle.
11.10 Ossian Westlin: Fåglar och natur.
25.10 Kenth Nedergård: Studiebesök till Världsarvsporten (bredvid Bernys)
8.11 Rurik Ahlberg: Korsholm - tankar och visioner.
22.11 Rita Pihlgren-Haaparanta: Den tredje åldern - möjligheter och utmaningar.

Vårterminens teman presenteras i vårens studieprogram:
17.1 Karl-David Långbacka: Tema Kuba
31.1 Agneta Ström-Hakala: arv, testamente och intressebevakning
14.2 Monika Björkqvist: Alternativ inom äldreomsorgen
13.3 Sini Hemming: Info från Stormossen
27.3 Österbottens räddningsverk: Brandsäkerhet i hemmet
24.4 Nina Dahlbäck: Vasabladet

Lediga platser

Ja

Kurskod

002007

Kursavgift

HT 17,50 € / VT 17,50 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Rurik Ahlberg, Kenth Nedergård, Ossian Westlin, Tomas Fant, Rita Pihlgren-Haaparanta, Leif Åkers, Karl David Långbacka, Agneta Ström-Hakala, Nina Dahlbäck, Linus Östman, Sini Hemming, Monika Björkqvist

Tidpunkt

HT 13.09.2019 - 22.11.2019
VT 17.01.2020 - 24.04.2020


Fredag 13:00-14:30

Lektioner: 24  (12 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Vuxeninstitutet - Grupprum
Skolvägen 1, 65610 Korsholm