Personalen


 

Vik. Rektor
Ulrica Taylor

Tfn (06) 327 7262, 044 727 1237
ulrica.taylor(a)korsholm.fi


 

Rektor
Rose Heir
Tjänstledig ht 2016.


 

Administrativ sekreterare
Annika Staffans

Tfn (06) 327 7260
annika.staffans(a)korsholm.fi


 

Studiesekreterare och kvalitetsansvarig
Susann Nyman

Tfn (06) 327 7261
susann.nyman(a)korsholm.fi

 

Språklärare
Anne Myrskog
Tjänstledig ht 2016
 

Bildkonstlärare
Kristina Skog

Tfn (06) 327 7304
kristina.skog(a)korsholm.fi


 

Textillärare
Ann-Chatrin Snickars-Hoxell

Tfn (06) 327 7265
ann-chatrin.snickars-hoxell(a)korsholm.fi 

IT-lärare
Tom Lillas

Tfn (06) 327 7264
tom.lillas(a)korsholm.fi


 

Planerare för finska verksamheten
Leena Havu-Erhie

Tfn (06) 327 7267
leena.havu-erhie(a)korsholm.fi


 

Vaktmästare
Ari Autio
På plats kl. 12.30–16.30 och 
17.30–21.30 under terminerna.

Tfn 044-727 7998
ari.autio(a)mustasaari.fi

 

Kanslimedarbetare
Jessica Strandholm

Tfn (06) 327 7271
jessica.strandholm(a)korsholm.fi