Projektverksamhet

 

Kompetensforum

 

Korsholms vuxeninstitut leder projektet Kompetensforum, som innebär en fortbildningssatsning för all personal inom den finlandssvenska fria bildningen.  Syftet är att möta behovet av pedagogisk-didaktisk fortbildning bland nya och mer erfarna lärare samt att skapa plattformar för och nätverk inom vilka olika ämnen och sektorer är i fokus och utvecklas. Bestående modeller för fortbildning  byggs upp och betydelsen av det arbete som görs lyft fram bland alla kategorier av personal. Projektet, som finansieras av Regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet, inleddes 1.8.2011 och avslutas 31.12.2016.


Bron

 

Leader-projektet Bron har som målsättning att skapa en interkulturell mötesplats vid Kulturhuset för att främja integration av invandrare, för att skapa större samhörighet och interaktion mellan kommunens olika befolkningsgrupper och för att skapa en plattform för närdemokrati och en känsla av delaktighet för kommuninvånarna. ”Bron” ska möjliggöra nya typer av evenemang och aktiviteter i Kulturhuset där kommunens olika aktörer samverkar på nya, kreativa sätt. Med projektet strävar man också till att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning inom kommunens gränser. 
Projekttid: 2016-2018  
Mera information: Ulrica Taylor, rektor  tfn 06 327 7262
Finansiärer: Leader och Svenska Kulturfonden

Leader-projektet Bron har som målsättning att skapa en interkulturell mötesplats vid Kulturhuset för att främja integration av invandrare, för att skapa större samhörighet och interaktion mellan kommunens olika befolkningsgrupper och för att skapa en plattform för närdemokrati och en känsla av delaktighet för kommuninvånarna. ”Bron” ska möjliggöra nya typer av evenemang och aktiviteter i Kulturhuset där kommunens olika aktörer samverkar på nya, kreativa sätt. Med projektet strävar man också till att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning inom kommunens gränser. 

Projekttid: 2016-2018  

Mera information: Ulrica Taylor, rektor tfn 06 327 7262

Finansiärer: Leader och Svenska Kulturfonden