Hantverkets grunder åk 1-2

Lediga platser

Nej

Kursbeskrivning

Hantverksskolan är målinriktad och fortskrider från år till år enligt en läroplan fastställd 14.6.2011. Hantverksskolan stöder utvecklingen av barns personlighet och ger beredskap att uttrycka sig med hjälp av kunskaper om och färdigheter i hantverk. I undervisningen går vi igenom hantverkets olika skeden, dvs allt från planering till genomförande. Grundundervisningens mål är att lära ut hantverksteknik samt användning av olika redskap och material. Genomgående teman i grundundervisningen är traditionella och nyskapande textila tekniker, återbruk och naturmaterial.

Kurskod

005004

Kursavgift

HT 80,00 € / VT 80,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ann-Chatrin Snickars-Hoxell

Tidpunkt

HT 17.08.2017 - 30.11.2017
VT 18.01.2018 - 03.05.2018


Torsdag 12:30-14:00

Lektioner: 60  (30 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Solf Skola - Grupprum 230
Idrottsgränd 3, 65450 Solf