Hantverkets grunder åk 1-6

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Hantverksskolan är målinriktad och fortskrider från år till år enligt en läroplan fastställd 14.6.2011. Hantverksskolan stöder utvecklingen av barns personlighet och ger beredskap att uttrycka sig med hjälp av kunskaper om och färdigheter i hantverk. I undervisningen går vi igenom hantverkets olika skeden, dvs allt från planering till genomförande. Grundundervisningens mål är att lära ut hantverksteknik samt användning av olika redskap och material. Genomgående teman i grundundervisningen är traditionella och nyskapande textila tekniker, återbruk och naturmaterial. Ingen undervisning 19.10 2017.

Kurskod

005005

Kursavgift

HT 80,00 € / VT 80,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Jeanette Rönnqvist-Aro

Tidpunkt

HT 17.08.2017 - 30.11.2017
VT 11.01.2018 - 03.05.2018


Torsdag 15:15-16:45

Lektioner: 60  (30 ggr)

OBS! Kurstidpunkten har ändrat!

Visa alla tidpunkter

Plats

Vuxeninstitutet - Textilklass
Skolvägen 1, 65610 Korsholm