Bildkonstens grunder åk 1-3

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Undervisningen följer läroplanen från 2006 och är indelad i 10 studiehelheter varav de 6 första hör till Bildkonstens grunder och är ämnade för elever i åldern 7-12 år. Målet är att eleven lär sig visuella tankefärdigheter och grundläggande färdigheter i att skapa bilder inom flera olika delområden av bildkonsten. Eleven får också möjlighet att bekanta sig med olika material och tekniker och övar samtidigt att använda sig av dessa. Ingen undervisning 18.10.2017.

Kurskod

003017

Kursavgift

HT 80,00 € / VT 80,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Kristina Skog

Tidpunkt

HT 23.08.2017 - 13.12.2017
VT 10.01.2018 - 25.04.2018


Onsdag 12:30-14:00

Lektioner: 60  (30 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Replot-Björkö Skola - Slöjdsal
Kyrkvägen 94, 65800 Replot