Hållbar hästhållning

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Vad bygger växelverkan mellan häst och människa på? Respekt, kommunikation, dvs. att både lyssna och meddela sig tydligt, att ta ansvar och om att se den andras behov. Om vi får till stånd en god växelverkan mår både häst och djurägare bra, vilket underlättar både hantering och lärande, och ger de bästa förutsättningarna för positiva stunder som båda parter njuter av. Tessa Turtonen, lärare, företagare, häst- och stallägare, berättar om sin filosofi kring hästhållning och -hantering, som strävar till att ge harmoniska, trygga och glada hästar som trivs med livet.

Kurskod

000160

Kursavgift

15,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Tessa Turtonen

Tidpunkt

02.10.2017 - 02.10.2017

Måndag 18:00-19:30

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Replot-Björkö Skola - Klassr. 5 Fäälbååtin
Kyrkvägen 94, 65610 Replot