Bli en stödperson!


Foto: Pixabay

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Har du funderat på att bli stödperson till någon med funktionsnedsättning? Som stödperson är du en vän, en ledsagare och hjälper till att göra samhället mera tillgängligt och accepterande för den du stöder. Stödpersonsverksamheten är ett frivilligt uppdrag, 4-10 h i månaden. Ofta handlar det om att man gör nånting roligt tillsammans med den man stöder, t.ex. går på café, bio, teater, ishockey, går och shoppar eller motionerar tillsammans. Kursen förbereder dig för ett givande uppdrag och ordnas i samarbete med SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

Kurskod

210101

Kursavgift

15,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Irene Bäckman, Anna Caldén

Tilläggsinformation

Funktionsvariationer - vad handlar det om?
Bemötande och stöd – hur vara en stödperson?
Etiska överväganden – vad bör man tänka på?
Stödpersonspar berättar om erfarenheter.

Kursen arrangeras i samarbete med SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. och stödpersonsverksamheten ”Fyra betydelsefulla timmar”. Irene Bäckman är koordinator för stödpersonsverksamheten i Österbotten. Om du önskar kan hon under kursens gång hjälpa dig att hitta den rätta personen att stöda.

Tidpunkt

16.10.2018 - 30.10.2018

Tisdag 18:00-20:30

Lektioner: 9  (3 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Tis 16.10.2018 18:00-20:30
Tis 23.10.2018 18:00-20:30
Tis 30.10.2018 18:00-20:30

Plats

Seniorpunkten - Studierum
Niklasvägen 1, 65610 Korsholm