PÅVERKA KURSUTBUDET 2018-2019

Nu har vi börjat planera kursutbudet för läsåret 2018-2019 och vi tar tacksamt emot förslag och idéer om kurser eller föreläsningar. Det går bra att skicka in kursförslag elektroniskt via blanketten här på vår webbsida: Kursförslag.
Det finns också kursförslagsblanketter framsatta vid vuxeninstitutet, men man kan också ta kontakt direkt med vårt kansli per telefon 06-3277261, e-post vuxeninstitutet@korsholm.fi.
Välkommen med initiativ! Senast inom april behöver vi dina förslag.


KORSHOLMS VUXENINSTITUT - NÅGONTING FÖR ALLA!

Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.
Hoppas att du hittar något som intresserar just dig. Välkommen på kurs!
Ulrica Taylor, vikarierande rektor

 

Katalog