Den som hittar sin plats tar ingen annans

Tisdag 2.10 kl. 19:00.

Anmäl dig här!

Från obetald räkning till utsökning - hur skall en borgenär gå tillväga?

Torsdag 4.10 kl. 13:00.

Anmäl dig här!

Konsten att övertyga

Tisdag 9.10 kl. 19:00.

Anmäl dig här!

Skaffa ett superminne!

Tisdag 6.11 kl. 19:00.

Anmäl dig här!

Rörelse ger hälsa

Tisdag 13.11 kl. 19:00.

Anmäl dig här!

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR!


Anmälan startar 16.8 kl. 17:00, men höstens föreläsningar är redan öppnade för anmälan! 

 

Katalog
 

KORSHOLMS VUXENINSTITUT - NÅGONTING FÖR ALLA!

Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.
Hoppas att du hittar något som intresserar just dig. Välkommen på kurs!