Welcome Office

 

Behöver du hjälp? Welcome Office erbjuder service för alla invandrare oberoende av orsak till invandring.


Welcome Office ger information om:

Det finländska samhället
Myndigheternas service
Språkkurser
Utbildningsmöjligheter
Social-och hälsovårdsservice
Dagvård
Fritidsaktiviteter
Boende

Fredagar kl. 9-16 i Korsholms Kulturhuset, Skolvägen 1

Telefon: (06) 327 7267, 044 727 1386
E-post:
welcome.office@korsholm.fi eller leena.havu-erhie@korsholm.fi

Du betjänas av Leena Havu-Erhie eller José Da Costa.

Welcome Office betjänar på finska, svenska, engelska, franska, portugisiska, och lingala. 
Servicen är gratis och du behöver inte boka tid.

Finansiering: Korsholms kommun