Welcome Office

 

Behöver du hjälp? Welcome Office erbjuder service för alla invandrare oberoende av orsak till invandring.


Welcome Office ger information om:

Det finländska samhället
Myndigheternas service
Språkkurser
Utbildningsmöjligheter
Social-och hälsovårdsservice
Dagvård
Fritidsaktiviteter
Boende

Fredagar kl. 9-16 i Korsholms Kulturhuset, Skolvägen 1

Öppet: 9.6, 16.6, 30.6, 7.7 kl. 9-16
Stängt: 23.6, 14.7, 21.7, 28.7

Telefon: (06) 327 7267
E-post: leena.havu-erhie@korsholm.fi

Du betjänas av Leena Havu-Erhie, José Da Costa eller Lukogo Byona.

Welcome Office betjänar på finska, svenska, engelska, franska, portugisiska, swahili och lingala. 
Servicen är gratis och du behöver inte boka tid.

Finansiering: Leader projekt, Korsholms kommun