Konst- och hantverksskola

Bildkonst- och hantverksskola


Nu kan nya elever anmäla sig till höstens bildkonstskola eller hantverksskola. Eleverna antas i anmälningsordning.


2017-2018

Här kan du anmäla dig!