Bildkonst- och hantverksskola


Nu kan nya elever anmäla sig till höstens bildkonstskola eller hantverksskola. Eleverna antas i anmälningsordning.

 

Här kan du anmäla dig!

Bildkonstskolan
Hantverksskolan