Hantverksskola

 Grundundervisning

Undervisningen i hantverk är målinriktad och fortskrider från år till år enligt en läroplan fastställd 14.6.2011. Hantverksskolan stöder utvecklingen av barns personlighet och ger beredskap att uttrycka sig med hjälp av kunskaper om och färdigheter i hantverk. I undervisningen går vi igenom hantverkets olika skeden, dvs allt från planering till genomförande. Grundundevisningens mål är att lära ut hantverksteknik samt användning av olika redskap och material.
Genomgående teman i grundundervisningen är traditionella och nyskapande textila tekniker, återbruk och naturmaterial. Grundundervisningen i hantverk är ämnad för barn i åk 1-6.

Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i hantverk