Digistugan - Kvevlax

Lediga platser

Ja

Vid vuxeninstitutet har vi projektverksamhet på gång, vilket konkret kommer att synas som ett antal ”Digistugor” runtom i kommunen. De är fyra servicepunkter dit vi bjuder in dig som behöver få stöd i användningen av IT, dvs. hur du ska hantera det digitala i din vardag. Att decentralisera service är en av projektets målsättningar. De kostnadsfria besöken i Digistugorna kommer att erbjudas i Kvevlax, Replot, Solf och Toby där du kommer att få hjälp med sådant du märkt att det vore bra att kunna lite mer om, t.ex. nätbaserade tjänster, e-post och telefoni och pekplattor. Ring vårt kansli, tel. 06 3277266, och boka en individuell tid (45 minuter) till Digistugan och låt våra kompetenta lärare hjälpa dig!

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, som stöder oss för att vi vill utreda hurudan typ av service kommuninvånare med svaga färdigheter i IT behöver. Det kostar därför inget och man kan komma med vilka frågor som helst. Det enda vi i gengäld vill få är kunskap om vilka stöd- och servicebehov medborgarna har och därför kommer det hela att utvärderas och följas upp. Projektet pågår läsåret 2019-2020 och vår förhoppning är att Korsholms vuxeninstitut som projektresultat lyckas skapa en servicemodell, som kan fungera även på andra orter.

Lediga platser

Ja

Kurskod

340301

Kursspråk

Engelska, Svenska

Lärare

Tom Lillas

Tidpunkt

13.09.2019 - 13.12.2019

Fredag 10:00-11:30

Lektioner: 8  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Fre 13.09.2019 10:00-11:30
Fre 11.10.2019 10:00-11:30
Fre 08.11.2019 10:00-11:30
Fre 13.12.2019 10:00-11:30

Plats

Övriga - Kvevlax församling, drängstugan
Koskövägen 2, 66530 Kvevlax