Vardagsjuridik i olika livsskeden

Lediga platser

Ja

Kursavgift

20,00 €

Hur kan jag påverka fördelningen av min egendom under min livstid och efter min död genom gåva och testamente? Vad innebär allmän intressebevakning och intressebevakningsfullmakter när jag inte längre klarar av att sköta om mina ekonomiska ärenden? Vad är det för juridisk skillnad på att leva som äkta makar eller sambor under parförhållandet, om vägarna skiljs åt eller vid dödsfall? Svaret på dessa frågor får vi av advokat och vicehäradshövding Sabina Saramo-Kuusisaari.  

Lediga platser

Ja

Kurskod

000120

Kursavgift

20,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Sabina Saramo-Kuusisaari

Tidpunkt

10.02.2022 - 10.02.2022

Torsdag 18:30-20:00

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Övriga - Hotell Vallonia, konferensrum Creative
Centrumvägen 3, 65610 Korsholm