SKAPA

 

 

Växa och Vara i Konsten

Skulle du vara intresserad av cirkus som hobby?
Eller teater eller bildkonst eller ordkonst? Eller något annat konstämne?
Kom med och påverka!

QR kod for Intresseenkat om konstundervisning for barn och unga

 

Det här är en möjlighet att påverka hurudan konstundervisning för barn och unga, vilka ämnen och på vilket sätt, som du önskar den ordnades i din närmiljö!
För att ta reda på hur barn och unga och föräldrar ser på situationen med konst som hobby och vad de önskar sig lanserar vi nu en enkät som vi önskar att så många som möjligt svarar på.
Bland deltagare i enkäten i Korsholm och Vörå kommer ett presentkort att lottas ut.
En länk till enkäten kommer att sändas ut via Wilma i Korsholm och Vörå, men den hittas också här: https://forms.office.com/e/RWpLdf792i eller via QR-koden.

SKAPA är Svenska Kulturfondens stora satsning under 2023–2026.
Svenska Kulturfonden vill stärka barns och ungas välmående genom att bidra till att fler får delta i konstundervisning i Finland. Utövande av konst gör att vi mår bättre, stärker barns och ungas självkänsla, välmående, empati, identitet och kreativitet samt ger redskap för yrkeslivet och hela livet. Tillgänglighet och jämlikhet är de stora utmaningarna inom konstundervisning för barn och unga i Finland. På många orter undervisas ett fåtal konstämnen och många barn och unga får aldrig möjlighet att delta i konstundervisning på sin fritid. Med konstundervisning avses här undervisning i musik, bildkonst, slöjd, teater, dans, cirkus, mediakonst, ordkonst och arkitektur.

Korsholm och Vörå kommun har beviljats projektmedel inom satsningen SKAPA för att kartlägga befintlig konstfostran och se hur man kunde vidareutveckla konstundervisningen i kommunerna. Grundläggande konstundervisning (läroplansenlig långsiktig undervisning) ges idag inom kommunerna i olika grad (Korsholm 4 ämnen och Vörå 2 ämnen). Konstundervisning sker idag även i hög grad inom olika lokala föreningars regi. Konstundervisning ges också till viss del inom Finlandsmodellen och de klubbar som ordnas direkt efter skoldagen. Tillgänglighet och jämlikhet i utbudet är utmaningen.

 

SvenskakulturfondenlogosvartRGB

 

 

skapa

 P1160138 beskuren

IMG 0824 2

KONTAKTPERSONER

Sonja Backlund
sonja.backlund@korsholm.fi

Carla Fri
carla.fri@korsholm.fi