Byggnadsvårdscafé: Lera som byggmaterial

Free spots

Yes

På byggnadsvårdskaféet bekantar vi oss med obränd lera och dess många olika möjligheter att använda som ett byggmaterial. Kvällens sakkunnig är Erika Sillander från Lerföreningen rf. Vi besöker även några av byggnaderna på Stundars museiområde.

Kurskvällen ordnas i samarbete med Stundars och bekostas av projektet Gamla gårdar och miljöer - en hållbar resurs för Österbotten.

Anmälan görs till Stundars/Anni Lehtimäki, anni.lehtimaki@stundars.fi 050 514 0444.

Avgift: 5 € (betalas kontant på plats)

Free spots

Yes

Course code

000010

Course languages

Finnish, Swedish

Dates

05.09.2019 - 05.09.2019

Thursday 18:00-20:00

Lessons: 3  (1 times)

Location

Andra utrymmen - Stundars
Stundarsvägen 6, 65450 Solf