TESTKURS - Testa här att anmäla dig!

Free spots

Yes

Price

No fee

Testa här att anmäla dig till en kurs. OBS! Detta är ingen "riktig" kurs, utan endast en möjlighet att öva sig hur webbanmälan går till! Du kan testa både att anmäla till och att avboka från den här "kursen". Kom ihåg att du måste vara (registrerad och) inloggad för att kunna gå vidare till att godkänna och bekräfta din anmälan.

Ibland finns alternativet "Anmälan utan användarkonto". Det är tänkt för anmälan av en hel grupp till föreläsning och för personer som inte har registrerat något användarkonto på vår webbsida. Anmälan utan användarkonto tillämpas enbart för föreläsningar och då betalar man sin avgift på plats. 

Free spots

Yes

Course code

000008

Price

No fee

Course languages

Finnish, Swedish

Teachers

Susann Nyman

Dates

16.12.2022 - 18.12.2022

Friday 09:00-10:00
Saturday 09:00-10:00
Sunday 09:00-10:00

Lessons: 0  (3 times)

Hide all dates
Fri 16.12.2022 09:00-10:00
Sat 17.12.2022 09:00-10:00
Sun 18.12.2022 09:00-10:00

Location

Övriga -