Bildkonstens grunder åk 1-3 (höst)

Free spots

Yes

Price

88,00 €

Undervisningen följer läroplanen för grundläggande konstundervisning. Målet är att eleven lär sig visuella tankefärdigheter och grundläggande färdigheter i att skapa bilder inom flera olika delområden av bildkonsten. Eleven får också möjlighet att bekanta sig med olika material och tekniker och övar samtidigt att använda sig av dessa. I avgiften ingår material.

Kursen har en fortsättning på våren.

Free spots

Yes

Course code

003009

Price

88,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Kristina Skog, Barbro Pörtfors

Dates

25.08.2021 - 08.12.2021

Wednesday 12:30-14:00

Lessons: 30  (15 times)

Show all dates

Additional information

OBS! De elever som nu deltar i bildkonstskolan har förtur att anmäla sig till nästa läsår. Anmälan bör göras senast 16.5.2021. Därefter öppnas anmälan för nya elever.

Location

Replot-Björkö Skola - Slöjdsal
Kyrkvägen 94, 65800 Replot