Kreativt skrivande

Free spots

Yes

Price

22,00 €

Den här kursen hjälper dig att komma igång med, eller att färdigställa, ett skrivprojekt. Du lär dig bland annat hur du bygger upp karaktärer, skriver dialog och beskriver miljö, samt hur du bygger upp en dramaturgisk kurva. Med hjälp av skrivövningar och diskussioner hjälper vi varandra att hitta inspiration och motivation, samt att känna tillit till det egna uttrycket. Kursen passar både nybörjare och längre hunna. Mellan träffarna arbetar var och en vidare med sitt eget skrivprojekt.

Kursdatum: 10.9, 24.9, 15.10, 12.11 och 3.12.

Free spots

Yes

Course code

130207

Price

22,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Sara Jungersten

Dates

10.09.2022 - 03.12.2022

Saturday 10:00-12:30

Lessons: 15  (5 times)

Show all dates

Additional information

Sara Jungersten är skönlitterär författare och utvecklingspsykolog.

Location

Vuxeninstitutet - Language class
Skolvägen 1, 65610 Korsholm