Didaktik för tidig musikfostran - Praktisk kurs

Free spots

Yes

Price

80,00 €

Behöver du idéer och kunskap för musikverksamhet med yngre barn? Nya infallsvinklar? Nyöversatt svenskt sångmaterial för barn? Eller möjlighet till reflektion och kollegialt stöd för din musikpedagogik?
Kom med och låt dig inspireras att använda nytt material eller nya sätt att använda den sångskatt och det material du redan besitter.

Under fortbildningen arbetar vi med musikmaterialet både konkret och teoretiskt. Fokus ligger på hur yngre barns musikaliska uttryck, upplevelser och begreppsförståelse utvecklas genom lek, lyssnande och rörelse. Vi tar reda på varför vi gör som vi gör och framför allt hur vi gör. Lekarna och sångerna behandlas helhetsmässigt och tematiskt och förankras i musikpedagogisk teori. Vi går igenom typiska arbetsmetoder från traditionell musiklek, men anpassar repertoaren till bl.a. förskolan och grundskolans lägsta klasser. Materialet passar även utmärkt för daghemsmiljöer och musikklubbar.

Målet med fortbildningen är att erbjuda kursdeltagarna kunskap och verktyg för att leda mångsidig musikaktivitet i barngrupper. Deltagarna fördjupar sina kunskaper om musikaliskt lärande hos yngre barn, får möjlighet att reflektera kring hur de egna musikfärdigheterna kan användas på ett optimalt sätt och utvecklas vidare, och får stöd i att integrera nya musikpedagogiska arbetssätt i sin undervisning.

Fortbildningen riktar sig till klasslärare, speciallärare, småbarnspedagoger, barnskötare, barnledare, musikpedagoger, lärare inom den grundläggande konstundervisningen och andra som vill stärka sin beredskap att leda musikverksamhet i grupper med yngre barn.

Ur innehållet:

  • Planering och genomförande av musiklektioner/musikstunder i grupp utgående från småbarnsmusikpedagogiska arbetssätt
  • Mångsidigt och ämnesövergripande bruk av musik i fostran och undervisning för yngre barn, till exempel som språkstärkande aktivitet
  • Röstvård och sång i musikaktiviteter med yngre barn
  • Att välja repertoar för barnets värld och musikaliska utveckling

 

Del 1. Distans, 2 lektioner, 29.5. kl. 15-16.30
Del 2. Närstudier. Korsholms vuxeninstitut | Spegelsalen. 6 lektioner, 6.8, kl. 9 -11.30, lunch, 12.30 - 14.30
Del 3. Distans. 2 lektion, 16.8. kl. 15-16.30

 

 

Kursen finansieras av SKAPA i Korsholm-Vörå, SKAPA i Jakobstadsregionen, DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. och SKAPA, Fem kommuner kring jämlik konstundervisning.

Free spots

Yes

Course code

001051

Price

80,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Jenny Backman-Pråhl

Dates

29.05.2024 - 16.08.2024

Wednesday 15:00-16:30
Tuesday 09:00-14:30
Friday 15:00-16:30

Lessons: 10  (3 times)

Hide all dates
Wed 29.05.2024 15:00-16:30
Online - Online
Tue 06.08.2024 09:00-14:30
Vuxeninstitutet - Spegelsalen
Fri 16.08.2024 15:00-16:30
Online - Online

Location

Online - Online
Online
Vuxeninstitutet - Spegelsalen
Skolvägen 1, 65610 Korsholm