Kielitasot

 

Mietitkö, mikä kielikurssien taso sopii sinulle? 

Eurooppalainen kielten viitekehys auttaa sinua arvioimaan, millä tasolla olet. Kielitasot edustavat tavoitetasoa, eivät siis tämänhetkistä kielitaitoasi. Jos tunnistat itsesi jollakin tasolla, sinun tulee valita seuraavan tason kurssi kehittyäksesi. Huomaa, että tasot voidaan jakaa alatasoiksi, kuten A1.1 ja A1.2. jne. riippuen kurssin laajuudesta ja rakenteesta. Meillä alataso vastaa sitä, millä lukukaudella kurssi on nykyisellä tavoitetasolla. 

Euroopan neuvosto on muodostanut eurooppalaisen asteikon tai CEFR-asteikon vieraiden kielten taitotasojen yhteiseksi viitekehykseksi. Asteikko sisältää kuusi eri taitotasoa: A1, A2, B1, B2, C1, ja C2. Korkein taso on C2, joka edustaa jonkun sujuvasti puhuvan kielitaitoa, kun taas A1 on aloittelijan taso. Jokainen taso perustuu viiteen kategoriaan: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, suullinen vuorovaikutus, taito tulkita tekstejä ja myös tuottaa niitä. Jokaisella asteikon tasolla on kriteerit, jotka on täytettävä jokaisessa kategoriassa.

Kielikurssiemme tasot on ilmoitettu kurssin otsikossa. 
Kielitasot vastaavat yleisen kielikokeen tasoja

 


 

PERUSTASO - Käyttäjä alkeistasolla

A1 (A1.1 - )
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.
Ennakko-osaaminen: Ei lainkaan tai perustaidot

A2 (A2.1 - )
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.
Ennakko-osaaminen: A1-taso

 


 

KESKITASO - Itsenäinen kielenkäyttäjä

B1 (B1.1 - )
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.
Ennakko-osaaminen: A2-taso

B2 (B2.1 - )
Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.
Ennakko-osaaminen: B1-taso

 


 

YLIN TASO - Edistynyt kielenkäyttäjä

C1 (C1.1 - )
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.
Ennakko-osaaminen: B2-taso

C2 (C2.1 - )
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.
Ennakko-osaaminen: C1-taso