FinTandem

FinTandem – språkinlärning


 

Vasa Arbis och Korsholms vuxeninstitut erbjuder i samarbete språkinlärning genom tandemmetoden. Praktisera finska, svenska eller något annat språk med en diskussionspartner som har språket som modersmål. I utbyte lär du ut ditt eget språk. 
Under läsåret hålls fem närstudieträffar vid Vasa Arbis och/eller Korsholms vuxeninstitut, i övrigt självständigt arbete. Träffar vid Vasa Arbis tors. 24.9, 26.11 och 14.1 kl. 17-18.30. Träffar vid Korsholms vuxeninstitut  tors. 10.3 och 12.5 kl. 17.00-18.30. Koordinatorer FM Marika Boström, planerare Leena Havu-Erhie. 
Anställda vid Vasa stad och Korsholms kommun erbjuds FinTandem som fortbildning och studerande vid olika läroanstalter kan räkna till godo deltagande i FinTandem. Se närmare på www.fintandem.fi. 
Anmäl ditt intresse från 20.8 så försöker vi hitta en lämplig samtalspartner åt dig. Du kan anmäla dig under hela läsåret via www.fintandem.fi. Kursavgift: 25 € (betalas när du har fått en partner). Mer information fås av Leena Havu-Erhie tfn (06) 327 7267, e-post : leena.havu-erhie@korsholm.f
Korsholms vuxeninstitut och Vasa Arbis erbjuder i samarbete språkinlärning genom tandemmetoden. Praktisera finska, svenska eller något annat språk med en diskussionspartner som har språket som modersmål. I utbyte lär du ut ditt eget språk. 
 
Under läsåret hålls fem närstudieträffar vid Vasa Arbis och/eller Korsholms vuxeninstitut, i övrigt självständigt arbete.
Koordinatorer FM Marika Boström, språklärare Anne Myrskog. 
 
Anställda vid Vasa stad och Korsholms kommun erbjuds FinTandem som fortbildning och studerande vid olika läroanstalter kan räkna till godo deltagande i FinTandem. Se närmare på www.fintandem.fi.

Du kan anmäla dig under hela läsåret via www.fintandem.fi.

Kursavgift: 25 € (betalas när du har fått en partner). 
Mer information fås av Anne Myrskog, tfn (06) 327 7263, e-post: anne.myrskog@korsholm.fi