Vägledning

Behöver du hjälp med att hitta information om utbildningar eller vill du diskutera olika alternativ med någon?

Tag då gärna kontakt till någon av följande:

Inom Vuxeninstitutet betjänar dig
Vägledningskoordinator Susann Nyman
susann.nyman(a)korsholm.fi
tfn 06-327 7261

Vill du veta mera allmänt om utbildningar i Svensk-Finland kontakta
Utbildningsrådgivning
utbildningsrådgivning(a)te-byran.fi
tfn 0295 020 712