Bildkonstskolan

Bildkonst

bildkonst2

 

Den grundläggande målsättningen med undervisningen är att skapa ett gott förhållande till konst och ge eleverna goda kunskaper och färdigheter i att skapa, utöva och framföra konst på ett mångsidigt sätt.

Undervisningen är processbetonad vilket innebär ett skapande från idé till färdig produkt där elevernas egna intresseområden, önskemål och målsättningar får påverka processen. Studierna är indelade i gemensamma studier och temastudier.

Gemensamma studier består av helheterna:
Upptäcka (120 lekt) ämnade för elever i åk 1-2
Öva (120 lekt) ämnade för elever i åk 3-4
Experimentera (60 lekt) ämnade för åk 5-6

Temastudierna (för elever i åk 7-) är en fortsättning på gemensamma studier och består av:
Fördjupa (132 lekt)
Eget uttryck (68 lekt)

Då ett barn erlägger full kursavgift beviljas på basen av anhållan 25 % rabatt till dess syskon.
Material ingår i kursavgiften.

 

 

 

Kurser och anmälan!

Då ett barn erlägger full kursavgift beviljas på basen av anhållan 25 % rabatt till dess syskon.
Material ingår i kursavgiften.