Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.
Hoppas att du hittar något som intresserar just dig. Välkommen på kurs!

 

Vuxeninstitutet följer rådande rekommendationer gällande avstånd och hygien för att göra ditt kursdeltagande tryggt och trivsamt. Vi uppmanar alla att hålla minst två meters avstånd till andra och att tvätta händerna noga och ofta. Om det inte finns möjlighet till handtvätt använd handdesinfektionsmedel.

Vi vill påminna om att det fortsättningsvis är av största vikt att alla använder ansiktsmask. Rekommendationen om användning av ansiktsmask är i kraft fram till 30.4.2021.

Om du känner dig det minsta sjuk eller om du återvänt från utlandsresa under de senaste 14 dagarna bör du inte delta i vår närundervisning.

 

Utropstecken 01

 

I enlighet med restriktionerna hålls ingen närundervisning för vuxna inomhus fram till 30.4. En del kurser kommer därför tyvärr att avbrytas för resten av terminen. De kurser som redan nu genomförs på distans fortsätter på samma sätt. Utomhuskurser och kurser för barn verkställs som planerat.

Vi vill också påminna om vikten av att alla använder munskydd eller visir, håller en god handhygien och två meters avstånd!

 

VÅRENS STUDIEPROGRAM

instagram svart    f svart         #korsholmsvuxeninstitut

Gilla och följ oss på våra sociala medier!