Yoga Mix  - sensommarkurs

 

 

 

Yoga Mix  - sensommarkurs

9.8-6.9.2021

 

 

Info och anmälan

Body & Mind, sommarkurs

 

 

 

Body & Mind, sommarkurs

1.6-22.6.2021

 

 

Info och anmälan

Grundläggande konstundervisning

 

 

 

Grundläggande konstundervisning

Bildkonstskolan och hantverksskolan

 

 

Info och anmälan

Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.

Hoppas att du hittar något som intresserar just dig.
Välkommen på kurs!

 


 

Vuxeninstitutet följer rådande rekommendationer gällande avstånd och hygien för att göra ditt kursdeltagande tryggt och trivsamt. Vi uppmanar alla att hålla minst två meters avstånd till andra och att tvätta händerna noga och ofta. Om det inte finns möjlighet till handtvätt använd handdesinfektionsmedel.

Vi vill påminna om att det fortsättningsvis är av största vikt att alla använder ansiktsmask. Rekommendationen om användning av ansiktsmask är i kraft fram till 31.8.2021.

Om du känner dig det minsta sjuk eller om du återvänt från utlandsresa under de senaste 14 dagarna bör du inte delta i vår närundervisning.