Välkommen med för att skapa konst och hantverk!

Välkommen med
för att skapa
konst och hantverk!

Anmälan till 
bildkonstskolan och hantverksskolan
läsåret 22-23
har öppnat.

 

Mer info

Höstens kurser och studieprogram

Höstens kurser hittar du här!

Det tryckta studieprogrammet delas ut till alla hushåll i Korsholm 17.8 och från och med tisdag 23.8 kl. 17:00 kan man anmälan sig till kurserna. 


Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.

Hoppas att du hittar något som intresserar just dig.
Välkommen på kurs!


Vuxeninstitutet följer rådande rekommendationer gällande avstånd och hygien för att göra ditt kursdeltagande tryggt och trivsamt. Vi uppmanar alla att hålla avstånd till andra och att tvätta händerna noga och ofta. Om det inte finns möjlighet till handtvätt använd handdesinfektionsmedel.

Om du känner dig det minsta sjuk bör du inte delta i vår närundervisning.


Nyinsatta kurser!

Aktuella kurser

Fler kurser

Pensionärer!

Delta avgiftsfritt i en valbar IT-kurs.

För att stöda seniorernas IT-kunnande erbjuder kommunen alla pensionärer bosatta i Korsholm att delta avgiftsfritt i en fritt valbar IT-kurs per termin. Som ett alternativ kan man istället välja 50 % rabatt på en individuell ´IT som du vill´-kurs eller 1-3 tider kostnadsfritt till IT-kliniken.

Anmäl dig till en IT-kurs enligt ditt eget behov och intresse och kontakta kansliet för att anhålla om förmånen.