Vardagsjuridik

Vardagsjuridik

i olika livsskeden

Sabina Saramo-Kuusisaari

10.2 kl. 18:30

 

 

Anmälan

 

Här hittar du

Här hittar du

alla våra

nätbaserade kurser!

 

Nätbaserade kurser

 

Restriktionerna förlängs och detta är vad som gäller just nu:

  • Vuxnas fritidsaktiviteter i grupp är på paus t.o.m. 6.2. Det betyder att distansundervisning får hållas, så en del kurser kan komma att tillfälligt ändras om till nätbaserade för att kunna starta så snart som möjligt. Om din kurs tillfälligt blir distanskurs så blir du kontaktad av din lärare. I annat fall flyttas kursen fram till efter 6.2.
  • Nätbaserade kurser startar som planerat.
  • Hybridkurser startar som planerat men enbart som nätbaserade (t.o.m. 6.2.)
  • Individuell undervisning får hållas och startar /fortsätter som planerat.
  • Grundläggande konstundervisning för barn får fortsätta som planerat.

Vuxeninstitutet följer rådande rekommendationer gällande avstånd och hygien för att göra ditt kursdeltagande tryggt och trivsamt. Vi uppmanar alla att hålla avstånd till andra och att tvätta händerna noga och ofta. Om det inte finns möjlighet till handtvätt använd handdesinfektionsmedel.

Vi vill påminna om att det fortsättningsvis är av största vikt att alla använder ansiktsmask. Rekommendationen om användning av ansiktsmask är i kraft fram till 28.2.2022.

Om du känner dig det minsta sjuk bör du inte delta i vår närundervisning.


Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.

Hoppas att du hittar något som intresserar just dig.
Välkommen på kurs!

 

 

Pensionärer!

Kommunen gör en extra satsning på seniorer och deras IT-kunnande. Därför kan vuxeninstitutet erbjuda alla pensionärer bosatta i Korsholm möjlighet att delta gratis i en (1) fritt valbar IT-kurs/termin/person.
Anmäl dig till en IT-kurs enligt ditt eget behov och intresse och kontakta kansliet för att ta del av den här gratisförmånen!
(Förmånen gäller inte kurserna “IT som du vill - individuell IT-kurs”)