Åtgärder inom Korsholms vuxeninstituts kursverksamhet med anledning av coronaviruset.

Vuxeninstitutet följer regeringens direktiv och pausar all närundervisning fram till 13.5 på grund av det rådande läget med Coronaviruset. Vi uppdaterar när vi vet mera.

Vad innebär detta?
All närundervisning och alla föreläsningar inhiberas och avbokas fram till 13.5. En del kurser fortsätter på distans.
Vårkavalkaden 18.4 är inställd.
Kulturhuset är stängt och du når vår personal i första hand per e-post.

KORSHOLMS VUXENINSTITUT - NÅGONTING FÖR ALLA!

Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.

Hoppas att du hittar något som intresserar just dig. Välkommen på kurs!

VÅRENS STUDIEPROGRAM