Höstlov

Höstlov

20-24.10.2021

Finlands 40 nationalparker

Finlands 40 nationalparker

i ord och bild

9.11.2021

Info och anmälan

Jul vid vuxeninstitutet

Jul vid vuxeninstitutet

 

Info och anmälan

HÖSTENS STUDIEPROGRAM


 

Korsholms vuxeninstitut är ett tvåspråkigt institut och detta är något som både präglar och berikar vår verksamhet på många sätt. Vi erbjuder kurser både på finska och på svenska men i allt mer omfattande grad också tvåspråkiga kurser där det är ändamålsenligt och när kursledaren har kompetens i båda språken, framför allt i praktiska ämnen. Vi har märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare – man får möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett gemensamt intresse och får därmed också ett bredare perspektiv både kulturellt, språkmässigt och socialt. Det blir allt vanligare att man deltar i kurser oberoende av kursspråk – dvs svenskspråkiga deltar i finskspråkiga kurser och vice versa – för att ämnet lockar eller för att man har en kompetent och omtyckt kursledare / föreläsare.

Hoppas att du hittar något som intresserar just dig.
Välkommen på kurs!

 


 

Vuxeninstitutet följer rådande rekommendationer gällande avstånd och hygien för att göra ditt kursdeltagande tryggt och trivsamt. Vi uppmanar alla att hålla minst två meters avstånd till andra och att tvätta händerna noga och ofta. Om det inte finns möjlighet till handtvätt använd handdesinfektionsmedel.

Vi vill påminna om att det fortsättningsvis är av största vikt att alla använder ansiktsmask. Rekommendationen om användning av ansiktsmask är i kraft fram till 31.10.2021.

Om du känner dig det minsta sjuk eller om du återvänt från utlandsresa under de senaste 14 dagarna bör du inte delta i vår närundervisning.

 

Pensionärer!

Kommunen gör en extra satsning på seniorer och deras IT-kunnande. Därför kan vuxeninstitutet erbjuda alla pensionärer bosatta i Korsholm möjlighet att delta gratis i en (1) fritt valbar IT-kurs/termin/person.
Anmäl dig till en IT-kurs enligt ditt eget behov och intresse och kontakta kansliet för att ta del av den här gratisförmånen!
(Förmånen gäller inte kurserna “IT som du vill - individuell IT-kurs”)

Evenemang och föreläsningar