Hantverksskolan


Hantverksskolan är målinriktad och fortskrider från år till år enligt en läroplan fastställd 2018. Hantverksskolan stöder utvecklingen av barns personlighet och ger dem beredskap att uttrycka sig med hjälp av kunskaper om och färdigheter i hantverk. I undervisningen går vi igenom hantverkets olika skeden, dvs allt från planering till genomförande.

Studierna är indelade i:

Gemensamma studier

  • UPPTÄCKA (120 lekt) ämnade för elever i åk 1-2
  • ÖVA (120 lekt) ämnade för elever i åk 3-4
  • EXPERIMENTERA (60 lekt) ämnade för elever i åk 5-6

Temastudier

  • FÖRDJUPA (132 lekt) för elever i åk 7-8
  • EGET UTTRYCK (68 lekt) för elever i åk 9-

Målet för de gemensamma studierna är att eleven ska lära sig de grundläggande färdigheterna i slöjd. Studierna ska inspirera eleverna till att utveckla de färdigheter som de behöver för att planera och genomföra slöjdarbeten där man beaktar slöjd, teknologi och formgivning. Inom de gemensamma studierna granskar eleverna slöjden ur ett samhälleligt, kulturellt och mångvetenskapligt perspektiv.

Målet för temastudierna är att bredda de färdigheter som eleven förvärvat sig i de gemensamma studierna. I undervisningen beaktas elevernas olika styrkor och intresseområden, de lokala resurserna, aktuella teman och det lokala.

Då ett barn erlägger full kursavgift beviljas på basen av anhållan 25 % rabatt till dess syskon. Material ingår i kursavgiften.

 

Kurser och anmälan!

Hantversskola 012

Hantversskola 013