Hantverkets grunder åk 1-2

Vapaat paikat

Ei

Kurssimaksu

Syksy 80,00 € / Kevät 80,00 €

Hantverksskolan är målinriktad och fortskrider från år till år enligt en läroplan fastställd 2018. Hantverksskolan stöder utvecklingen av barns personlighet och ger dem beredskap att uttrycka sig med hjälp av kunskaper om och färdigheter i hantverk. I undervisningen går vi igenom hantverkets olika skeden, dvs allt från planering till genomförande.
Studierna är indelade i gemensamma studier; UPPTÄCKA (120 lekt) ämnade för elever i åk 1-2, ÖVA (120 lekt) ämnade för elever i åk 3-4 och EXPERIMENTERA (60 lekt) ämnade för elever i åk 5-6 och i temastudier indelade i studiehelheterna; FÖRDJUPA (132 lekt) för elever i åk 7-8 och EGET UTTRYCK (68 lekt) för elever i åk 9-.
Målet för de gemensamma studierna är att eleven ska lära sig de grundläggande färdigheterna i slöjd. Studierna ska inspirera eleverna till att utveckla de färdigheter som de behöver för att planera och genomföra slöjdarbeten där man beaktar slöjd, teknologi och formgivning. Inom de gemensamma studierna granskar eleverna slöjden ur ett samhälleligt, kulturellt och mångvetenskapligt perspektiv
Målet för temastudierna är att bredda de färdigheter som eleven förvärvat sig i de gemensamma studierna. I undervisningen beaktas elevernas olika styrkor och intresseområden, de lokala resurserna, aktuella teman och det lokala.

Material ingår i kursavgiften.

Vapaat paikat

Ei

Kurssikoodi

005001

Kurssimaksu

Syksy 80,00 € / Kevät 80,00 €

Kurssin kielet

Ruotsi

Opettajat

Ann-Chatrin Snickars-Hoxell

Aika

Syksy 22.08.2019 - 05.12.2019
Kevät 09.01.2020 - 23.04.2020


Torstai 12:30-14:00

Oppitunteja: 60  (30 krt)

Näytä kaikki ajankohdat

Paikka

Solf Skola - Textilsal
Idrottsgränd 3, 65450 Solf