SPR Hätäensiapukurssi 8 t® - Online-kurssi

Vapaat paikat

Kyllä

Kurssimaksu

115,00 €

Tämä kurssi antaa sinulle laajat ensiaputaidot monissa eri hätäensiapua vaativissa tilanteissa toimimiseen. Opit kattavasti hätäensiavun perusteet ja mm. sairauskohtauksien tunnistamisen ja niiden ensiavun, sekä valmiuteen ja varautumiseen liittyviä tekijöitä. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat oppia kattavasti ensiaputaitoja kotiin, vapaa-ajalle, harrastustoimintaan tai työpaikalle. Verkkokurssin voit suorittaa ilman aiempaa ensiapukoulutusta. Voit suorittaa verkkokoulutuksen yksilöllisesti omaan tahtiin.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® -todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Vapaat paikat

Kyllä

Kurssikoodi

610116

Kurssimaksu

115,00 €

Kurssin kielet

Ruotsi, Suomi

Opettajat

Heidi Puiras

Aika

15.01.2024 - 31.05.2024

Lisätiedot

Kurssin sisältö:
- Toiminta auttamistilanteessa / Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu / Aikuisen painelu-puhalluselvytys / Sydäniskurin (defibrillaattori) käyttö / Tukehtuvan henkilön ensiapu / Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen / Verenkierron häiriötilan ensiapu (sokki) / Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu / Haavojen ja palovammojen ensiapu sekä sähköisku / Tapaturmien ennaltaehkäisy / Terveyden edistäminen / Henkinen ensiapu / Valmius ja varautuminen.

- Sisältää myös sähköalan ensiapukoulutuksen aiheet sähkötyöturvallisuusstandardin SFS6002 mukaisesti.

- SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus on interaktiivinen kokonaisuus teoriaa, monivalintatehtäviä, animaatioita, videoita ja itsenäisesti suoritettavia ensiapuharjoituksia. Voit suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiin, pitää taukoja ja jatkaa siitä mihin jäit. Koulutukseen kuuluvat myös väli- ja lopputehtävät, joiden hyväksytty suorittaminen on edellytys kurssin läpäisemiseksi.

- Kurssille kirjaudutaan oman henkilökohtaisen koodin avulla ja koulutus suoritetaan helppokäyttöisellä, digitaalisella oppimisalustalla.

Paikka

Online - Online
Verkossa