FRK Livräddande Första Hjälpen 4 h® - Onlinekurs

Free spots

Yes

Price

85,00 €

På kursen lär du dig det viktigaste innehållet av livräddande första hjälpen. Syftet är att öka modet att hjälpa i plötsliga livshotande situationer. Kursen lämpar sig för alla som vill lära sig de viktigaste första hjälpen-färdigheterna för hemmet, fritiden eller arbetsplatsen. Du kan genomföra kursen utan tidigare utbildning i första hjälpen. Hela kursen genomförs självständigt närsomhelst i egen takt via webben.

Kursintyget för FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® är giltigt i 3 år. Med intyget kan du också förlänga giltigheten av FRK Första Hjälpen FHJ 1®- eller FRK Första Hjälpen FHJ 2®-kursen en gång 3 år framåt. 

 

 

Free spots

Yes

Course code

610115

Price

85,00 €

Course languages

Finnish, Swedish

Teachers

Heidi Puiras

Dates

15.01.2024 - 31.05.2024

Additional information

Kursinnehåll:
- Åtgärder vid nödsituationer / Återupplivning och hjärtstartaren / Medvetslöshet / Främmande föremål i luftvägarna / Sår, brännskador och elektriska stötar / Riklig blödning / Chock / Förebyggande av olyckor.

- Innehåller även elbranschens första hjälpen-utbildningsämnen enligt elarbetssäkerhetsstandard SFS6002.

- Kursen görs självständigt via webben i egen takt, man kan pausa när man vill och fortsätta vid ett annat tillfälle. Man ska lyssna och följa med i bilder och videor som visas. Man ska svara på frågor mellan kapitlen. I slutet av kursen är det ett prov som man ska genomföra för att bli godkänd i kursen. Ifall man inte klarar provet på tre gånger slussas man tillbaka till början av kursen och genomför den på nytt.

- För att du ska få tillgång till nätutbildningen skickas det en länk och en kurs-kod till din e-post.

Location

Online - Online
Online