SPR Hätäensiapukurssi 4 t® - Online-kurssi

Vapaat paikat

Kyllä

Kurssimaksu

85,00 €

Kurssilla opit tärkeimmät tiedot ja taidot hengen pelastamiseksi. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat oppia tärkeimmät ensiaputaidot kotiin, vapaa-ajalle, harrastustoimintaan tai työpaikalle. Verkkokurssin voit suorittaa ilman aiempaa ensiapukoulutusta. Voit suorittaa verkkokurssin yksilöllisesti omaan tahtiin.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® -todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

 

 

Vapaat paikat

Kyllä

Kurssikoodi

610115

Kurssimaksu

85,00 €

Kurssin kielet

Ruotsi, Suomi

Opettajat

Heidi Puiras

Aika

15.01.2024 - 31.05.2024

Lisätiedot

Kurssin sisältö:
- Toiminta auttamistilanteessa / Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu / Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö / Ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle / Haavat, palovammat ja sähköisku / Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen / Sokki / Tapaturmien ehkäisy

- Sisältää myös sähköalan ensiapukoulutuksen aiheet sähkötyöturvallisuusstandardin SFS6002 mukaisesti.

- SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus on interaktiivinen kokonaisuus teoriaa, monivalintatehtäviä, animaatioita, videoita ja itsenäisesti suoritettavia ensiapuharjoituksia. Voit suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiin, pitää taukoja ja jatkaa siitä mihin jäit. Koulutukseen kuuluvat myös väli- ja lopputehtävät, joiden hyväksytty suorittaminen on edellytys kurssin läpäisemiseksi.

- Kurssille kirjaudutaan oman henkilökohtaisen koodin avulla ja koulutus suoritetaan helppokäyttöisellä, digitaalisella oppimisalustalla.

Paikka

Online - Online
Verkossa