Avgifter

Vuxeninstitutet fakturerar alla kursavgifter. Föreläsningar vid Vuxeninstitutet kan betalas kontant på plats. I kursavgifterna ingår inget kursmaterial med undantag av bildkonst-, teater- och hantverksskola för barn. Många kurser innebär en tilläggskostnad för deltagarna i form av material eller kursbok. 

Rabatter

Arbetslösa får 25 % rabatt på samtliga kurser mot uppvisande av arbetskraftsbyråns kundkort till kansliet senast när kursen startar.

Utbildningsstyrelsen har beviljat medel som ger pensionärer och 63 år fyllda seniorer samt arbetslösa, invandrare och personer med inlärningssvårigheter eller kort grundutbildning möjlighet att anhålla om 25 % rabatt på kursavgifter i ämnena data, motion, hantverk och språk. Rabatten gäller för en kurs/person. Utöver denna rabatt beviljas detta år rabatt på alla seniordatakurser. Rabatterna beviljas så långt anslagen räcker. 

Rabatten dras inte automatiskt! Du bör anhålla om rabatten senast när kursen startar antingen via din webbanmälan eller via kansliet (t.ex. per telefon, e-post eller personligt besök).

Rabatten beviljas inte längre i efterskott efter att faktura har skickats! Observera att alternativen “pensionär” respektive “arbetslös“ som väljs i webbanmälan inte i sig berättigar till rabatt utan används endast för statistiska syften!