GympaFlex

Lediga platser

Ja

Kursavgift

87,50 €

Vill du få möjlighet att fritt välja hur många gymnastikkurser du deltar i och när? Kanske det inte fungerar för dig att du skulle binda dig för en och samma kväll terminen igenom? Då är möjligen GympaFlex ditt koncept!
Med GympaFlex behöver du inte anmäla dig till någon speciell kurs utan du får fritt delta i merparten av alla gymnastikkurser i vårt program, både svensk- och finskspråkiga. Kurser som ingår i konceptet finns utmärkta i det tryckta studieprogrammet med en särskild symbol.

Att delta i GympaFlex kostar 87,50 €/termin. Denna anmälan gäller för vårterminen 2020.
Anmäl dig senast en vecka före kurserna startar! När du anmält dig till GympaFlex finns ditt namn färdigt med i alla kursdagböcker som hör till konceptet.