Digistugan - Solf

Lediga platser

Nej

Behöver du personlig handledning på din smarttelefon, pekplatta eller bärbara dator så kan du nu under projekttiden få hjälp avgiftsfritt. Boka genast tid genom att ringa vårt kansli, tel. 06 3277266, och boka en individuell tid (45 minuter).

Att decentralisera service är en av projektets målsättningar vilket konkret syns som ett antal ”Digistugor” runtom i kommunen. Dit bjuder vi in dig som önskar få mer kunskap i användningen av IT, dvs hur du ska hantera det digitala i din vardag. Vid de kostnadsfria besöken i Digistugorna erbjuds handledning med sådant du märkt att det vore bra att kunna lite mer om - det finns inga dumma frågor!

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, som stöder oss för att vi vill utreda hurudant sorts IT-stöd kommuninvånarna anser att vore behövlig. Det kostar därför inget och man kan komma med vilka frågor som helst. Det enda vi i gengäld vill få är kunskap om är vilka stöd- och servicebehov medborgarna har och därför kommer det hela att utvärderas och följas upp. Projektet pågår läsåret 2019-2020 och vår förhoppning är att Korsholms vuxeninstitut som projektresultat lyckas skapa en servicemodell, som kan fungera även på andra orter.

Lediga platser

Nej

Kurskod

340153

Kursspråk

Finska, Svenska

Lärare

Arja Isotalo

Tidpunkt

13.01.2020 - 06.04.2020

Måndag 16:00-17:30

Lektioner: 8  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Mån 13.01.2020 16:00-17:30
Mån 10.02.2020 16:00-17:30
Mån 09.03.2020 16:00-17:30
Mån 06.04.2020 16:00-17:30

Plats

Solf Skola - Datasal rum 216
Idrottsgränd 3, 65450 Solf