Bildkonstens grunder åk 4-6 (höst)

Lediga platser

Ja

Kursavgift

88,00 €

Undervisningen följer läroplanen för grundläggande konstundervisning. Målet är att eleven lär sig visuella tankefärdigheter och grundläggande färdigheter i att skapa bilder inom flera olika delområden av bildkonsten. Eleven får också möjlighet att bekanta sig med olika material och tekniker och övar samtidigt att använda sig av dessa. I avgiften ingår material.

Kursen har en fortsättning på våren.

Lediga platser

Ja

Kurskod

003011

Kursavgift

88,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Kristina Skog, Barbro Pörtfors

Tidpunkt

25.08.2021 - 08.12.2021

Onsdag 14:20-15:50

Lektioner: 30  (15 ggr)

Visa alla tidpunkter

Tilläggsinformation

OBS! De elever som nu deltar i bildkonstskolan har förtur att anmäla sig till nästa läsår. Anmälan bör göras senast 16.5.2021. Därefter öppnas anmälan för nya elever.

Plats

Replot-Björkö Skola - Slöjdsal
Kyrkvägen 94, 65800 Replot