Annullering

 

Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid! Senast sju dagar före kursstart kan du annullera din plats avgiftsfritt. Om annulleringen görs efter det, men före andra kurstillfället faktureras halva kursavgiften, dock max 10 €. Kortkurser (1-10 h eller veckoslutskurser) måste annulleras senast 7 dagar före kursstarten, därefter faktureras avgiften i sin helhet.
Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet, inte till läraren! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald räknas inte som en annullering. En oannullerad plats faktureras alltid i sin helhet. 
 

Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid!
Senast 7 dagar före kursstart kan du annullera din plats avgiftsfritt. Om annulleringen görs efter det, men före andra kurstillfället faktureras halva kursavgiften, dock max 10 €. Kortkurser (1-10 h eller veckoslutskurser) måste annulleras senast 7 dagar före kursstarten, därefter faktureras avgiften i sin helhet.

Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet, inte till läraren!
En plats räknas som annullerad från det datum då meddelandet inkommit till kansliet. En oannullerad plats faktureras alltid i sin helhet.

Observera att om kursen har datum för både höst- och vårtermin (=läsårskurs) är man automatiskt anmäld till båda terminerna. Om du vill annullera din plats efter höstterminens slut bör du meddela detta till kansliet före vårterminen inleds.