Avgifter

 

Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgift. Vuxeninstitutet fakturerar alla kursavgifter.

Föreläsningar vid Vuxeninstitutet kan ännu betalas på plats med bankkort. Vid anmälan utan användarkonto sk. ”snabbanmälan” till föreläsningar gäller alltid betalning på plats.

I kursavgifterna ingår vanligen inget kursmaterial med undantag av bildkonst- och hantverksskola för barn. Många kurser innebär en tilläggskostnad för deltagarna i form av material eller kursbok.

Vill du betala med förmånssedlar? Läs mer här.

 
Rabatter

  • Arbetslösa får 20 % rabatt på samtliga kurser mot uppvisande av arbetskraftsbyråns kundkort till kansliet senast när kursen startar.

  • Utbildningsstyrelsen har beviljat medel som ger pensionärer, arbetslösa, invandrare och personer med inlärningssvårigheter eller kort grundutbildning möjlighet att anhålla om 20 % rabatt på kursavgifter i ämnena data, motion, hantverk, konst, språk samt musikgrupper. Rabatten gäller för en kurs/person/termin. Rabatterna beviljas så långt anslagen räcker.

  • För att stöda seniorernas IT-kunnande erbjuder kommunen alla pensionärer bosatta i Korsholm att delta avgiftsfritt i en fritt valbar IT-kurs per termin. Som alternativ kan man istället välja 50 % rabatt på en individuell "IT som du vill" -kurs eller 1-3 tider kostnadsfritt till IT-kliniken.
    Anmäl dig till en IT-kurs enligt ditt eget behov och intresse och kontakta kansliet för att anhålla om förmånen. 

  • Om en familj har flera barn i grundundervisning i konst betalar man full avgift för ett barn, men kan anhålla om att få 25 % rabatt på syskonens avgift. Anhållan bör göras genast i början av terminen.

  • Vuxeninstitutet är med i Kaikukortti-nätverket. Kaikukort beviljas av social- och hälsovårdaktörer till den som har det svårt ekonomiskt. I Korsholm beviljas Kaikukortet av kommunens sysselsättningskoordinatorer, socialarbetare, uppsökande ungdomsarbetare och Seniorpunkten. Den som har ett Kaikukort kan delta avgiftsfritt i max två kurser /termin vid Vuxeninstitutet. Anmäl dig i så fall på vanligt sätt till kursen och meddela numret på ditt Kaikukort till vårt kansli innan kursen startar.

  • Vi samarbetar även med vänskapskortsverksamheten. Det innebär att en person med intellektuell funktionsnedsättning kan ta med en vän/stödperson avgiftsfritt i vår kursverksamhet.

Rabatten dras inte automatiskt! Du bör anhålla om rabatten senast när kursen startar antingen via din webbanmälan eller via kansliet (t.ex. per telefon, e-post eller personligt besök).

Rabatten beviljas inte i efterskott efter att faktura har skickats! Observera att alternativen “pensionär” respektive “arbetslös“ som väljs i webbanmälan inte i sig berättigar till rabatt utan används endast för statistiska syften!