Motions- och kultursedlar

TYKY och SMARTUM motions- och kultursedlar

Vi accepterar TYKY och SMARTUM motions- och kultursedlar som betalningsmedel. Sedlarna bör lämnas in till institutets kansli senast när kursen startar, dvs FÖRE kursavgiften faktureras! En faktura kan inte betalas med sedlar! Samtliga sedlar ska vara undertecknade.Tyky-Online och SMARTUM saldo

Vi accepterar TYKY-Online som betalningsmedel. Vi kan även ta emot Smartum saldo betalning om den gjorts som förhandsbetalning via Smartum nättjänsten, kvitto på betalningen bör uppvisas till kansliet. Betalningarna bör vara institutets kansli tillhanda senast när kursen startar, dvs FÖRE kursavgiften faktureras! En faktura kan inte betalas med dessa betalningsmedel! 

   

ePassi

Vi accepterar ePassi som betalningsmedel. Betalningarna bör vara institutets kansli tillhanda senast när kursen startar, dvs FÖRE kursavgiften faktureras! En faktura kan inte betalas med dessa betalningsmedel!