Byggnadsvårdscafé: Lera som byggmaterial

Lediga platser

Ja

På byggnadsvårdskaféet bekantar vi oss med obränd lera och dess många olika möjligheter att använda som ett byggmaterial. Kvällens sakkunnig är Erika Sillander från Lerföreningen rf. Vi besöker även några av byggnaderna på Stundars museiområde.

Kurskvällen ordnas i samarbete med Stundars och bekostas av projektet Gamla gårdar och miljöer - en hållbar resurs för Österbotten.

Anmälan görs till Stundars/Anni Lehtimäki, anni.lehtimaki@stundars.fi 050 514 0444.

Avgift: 5 € (betalas kontant på plats)

Lediga platser

Ja

Kurskod

000010

Kursspråk

Finska, Svenska

Tidpunkt

05.09.2019 - 05.09.2019

Torsdag 18:00-20:00

Lektioner: 3  (1 ggr)

Plats

Andra utrymmen - Stundars, Solf
Stundarsvägen 6, 65450 Solf