Tillgänglighet

 

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet gäller https://vuxeninstitutet.korsholm.fi och har uppdaterats 7.5.2021. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. Vårt mål är att erbjuda användarna tillgängliga webbtjänster. Vi vill utveckla webbtjänstens användbarhet, begriplighet och tydlighet för att alla slags användare ska ha nytta av sidorna i alla situationer oberoende av funktionsnedsättningar.

Tillgängligheten uppfyller till största delen nivå AA i tillgänglighetsdirektivet. Utlåtandet baserar sig på egen bedömning. Tillgängligheten har utvärderats med Google Lighthouse.

Brister i tillgängligheten åtgärdas kontinuerligt.

Icke-tillgängligt innehåll

  • Det saknas ALT-texter för en del bilder
  • Det saknas ALT-texter för en del länkar
  • Alla videon är inte textade

Sidan har publicerats 1.5.2021.

Korsholm 7.5.2021

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss per e-post: vuxeninstitutet@korsholm.fi
Du kan också använda formuläret här nedan.


Feedback

Du kan skicka ditt meddelande anonymt, men om du vill ha svar måste vi ha dina kontaktuppgifter.

Eftersom datasäkerheten inte är säkrat för den här responsblanketten ska du inte uppge t.ex. personbeteckningar eller bankkontonummer eller lämna uppgifter som gäller förmögenhet. Lämna inte heller känsliga uppgifter, t.ex. uppgifter om hälsotillstånd eller klientskap.


 
 
Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000