vuxeninstitutet.jpg

 

Allmänt om vuxeninstitutet

Institutet grundades 1966 under namnet Femte ringens medborgarinstitut och kommunaliserades 1973. Samtidigt ändrades namnet till Korsholms medborgarinstitut - Mustasaaren kansalaisopisto. Från 1.8.1999 kallas medborgarinstitutet för Korsholms vuxeninstitut – Mustasaaren aikuisopisto. 1987 fick institutet egna lokaliteter för administration och undervisning i kommunens centrum.

Korsholms vuxeninstitut leds av Välfärdsutskottet.
 

Institutets verksamhet kan delas upp i fyra huvudgrupper:

- allmänbildande utbildning

- grundundervisning i bildkonst och hantverk för barn och ungdom

- uppdragsutbildning och arbetskraftspolitisk utbildning

- projekt

Verksamheten karakteriseras av mångsidighet och flexibilitet och programmet byggs upp årligen på basen av det lokala utbildningsbehovet, dvs kommuninvånarnas önskemål.
 

Årsberättelse 

Årsberättelse 2022

 

Historik

- Korsholms medborgarinstitut 1966-1996, festskrift

- Korsholms vuxeninstitut 1996-2006, video

- Korsholms vuxeninstitut 2016, jubileumsfest