Grundläggande konstundervisning

 

32

Grundläggande konstundervisning är avsedd för barn och unga och ordnas utanför skolan. Undervisningen ger eleverna färdigheter att uttrycka sig inom olika konstarter. I Korsholms vuxeninstitut ges undervisning i bildkonst (Bildkonstskolan) och hantverk (Hantverksskolan).

Undervisningen är målinriktad och fortskrider från år till år enligt en läroplan som är uppgjord enligt Utbildningsstyrelsens fastställda läroplansgrunder för grundläggande konstundervisning.

Studierna skapar en möjlighet för eleven att utveckla ett personligt förhållande till och ett livslångt intresse för bildkonst respektive hantverk, kultur och formgivning.


Anmälan till höstens
bildkonstskola och hantverksskola.

Eleverna antas i anmälningsordning. 

 

Följ vår verksamhet på Instagram!