FinTandem

FinTandem – språkinlärning


 

Vasa Arbis och Korsholms vuxeninstitut erbjuder i samarbete språkinlärning genom tandemmetoden. Praktisera finska, svenska eller något annat språk med en diskussionspartner som har språket som modersmål. I utbyte lär du ut ditt eget språk. 
Under läsåret hålls fem närstudieträffar vid Vasa Arbis och/eller Korsholms vuxeninstitut, i övrigt självständigt arbete. Träffar vid Vasa Arbis tors. 24.9, 26.11 och 14.1 kl. 17-18.30. Träffar vid Korsholms vuxeninstitut  tors. 10.3 och 12.5 kl. 17.00-18.30. Koordinatorer FM Marika Boström, planerare Leena Havu-Erhie. 
Anställda vid Vasa stad och Korsholms kommun erbjuds FinTandem som fortbildning och studerande vid olika läroanstalter kan räkna till godo deltagande i FinTandem. Se närmare på www.fintandem.fi. 
Anmäl ditt intresse från 20.8 så försöker vi hitta en lämplig samtalspartner åt dig. Du kan anmäla dig under hela läsåret via www.fintandem.fi. Kursavgift: 25 € (betalas när du har fått en partner). Mer information fås av Leena Havu-Erhie tfn (06) 327 7267, e-post : leena.havu-erhie@korsholm.f
Vasa Arbis erbjuder språkinlärning genom tandemmetoden. Praktisera finska, svenska eller något annat språk med en diskussionspartner som har språket som modersmål. I utbyte lär du ut ditt eget språk. 
 
Du kan anmäla dig under hela läsåret via www.fintandem.fi.