Taiteen perusopetus

32

 

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, lapsille ja nuorille suunnattua opetusta, jossa oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään eri taiteenaloilla. Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa kuvataiteen (Kuvataidekoulu) ja käsityön opetusta (Käsityökoulu).

Opetus on suunnitelmallista ja jatkuu vuosittain noudattaen Opetusministeriön päättämää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Opinnot luovat oppilaalle mahdollisuuden kehittää henkilökohtaista suhdetta ja elinikäistä mielenkiintoa kuvataiteeseen, käsitöihin, kulttuuriin ja muotoiluun.